نهاد گواهی دهنده آزمونگر راویان مدیریت

ArmCert

پشتیبانی

اعتباردهی آموزشی

 

مراکز آموزشی و برگزارکنندگان همایش ها و سمینارهای معتبر، در صورت دارا بودن مجوز رسمی، پس از بررسی مستندات قانونی و اثبات شواهد مثبت در صورت تمایل می توانند برای فراگیران و شرکت کنندگان از ArmCert تحت اعتبار مراجع بین المللی گواهینامه دریافت کنند.

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر با بخش آکادمی تماس حاصل فرمایید.

با ما تماس بگیرید